Mjølkekvotar

- Kvotesal er dramatisk

- Å selje mjølkekvotar er ei avgjerd som kvar einskild må ta, men det vil vere dramatisk for næringa om mange gjer dette.

Næringssjef Inge Bjørdal i Stranda er redd for fagmiljøet blir utarma om mange sel mjølkekvotane sine.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Det meiner næringssjef Inge Bjørdal i Stranda. Stranda er mellom dei kommunane i Møre og Romsdal der flest bønder ønsker å selje heile eller delar av mjølkekvoten sin. Fire gardsbruk har meldt frå til Landbruksdirektoratet om dette.