Stranda kommune med oppmoding

Treng fleire folk

Kart­leg­gings­møte: Stran­da kom­mu­ne in­vi­te­rer til opp­starts­møte for å kart­leg­ge mog­leg­hei­te­ne. Ar­kiv­fo­to  Foto: Vidar Eliassen

Nyhende

Stranda kommune går ut med ei oppmoding om at alle strandarar med helsesfagleg kompetanse eller røynsle registrerer seg på kommunen si nettside.

- I første omgang er det oversikta vi treng. Om du har helsefagleg kompetanse eller røynsle, så ber vi om at du registrerer deg, skriv kommunen på heimesida.