Opprustinga av Ljøbrekka

Vegvesenet kritiske til arbeida som er gjort

Statens vegvesen er ikkje einige med Ljøbrekkas vener i korleis restaureringsarbeidet på Ljøbrekka er utført.

Arbeid på Ljøbrekka har gått føre seg i mange år. I august er det planlagt offisiell opning. Illustrasjonsfoto 

Nyhende

Den Trondhjemske Postveg frå Bergen til Trondheim er ein kulturhistorisk veg, og det har vore frakta post over Ljøbrekka sidan vedtaket om vegen vart gjort i 1674. Den 13. mai i 1785 vart det gjort ein kongeleg resolusjon om postombering ein gong i veka, både nordover og sørover - sett i kraft året etter. Dampbåtar overtok postfrakt frå 1867,