Kraftig auke i arbeidsledige

Ein av ti utan arbeid

Nye tal frå NAV syner at det per 24. mars er 12 910 arbeidsledige i Møre og Romsdal

Ein av ti står utan arbeid i Møre og Romsdal. Koronaviruset påverkar arbeidsmarknaden i stor grad. Arkivfoto.  Foto: Colorbox

Nyhende

Koronaviruset har i sterk grad påverka arbeidsmarknaden i fylket. Før dei nasjonale tiltaka mot korona vart sett i gang 12. mars var arbeidsløysa i fylket på 2,1 prosent, i overkant av 2900 heilt arbeidsledige.