Utbetringar i Mørkja

Tilskot til Fosseråsa

Miljødirektoratet delar ut 12 millionar til Nasjonale turstier

Atle Hamar fekk æra av å opne Fosseråsa som Nasjonal turiststi  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Tilskotsordninga Nasjonale turstiar hadde 12 millionar kroner til fordeling men fekk inn søknader om 35 millionar kroner. Fosseråsa i Geiranger fekk 1,9 millionar.– Utvalde stier og turmål i Noreg får nå midlar frå tilskotsordninga Nasjonale turiststier. Pengane går blant anna til å forbetre stiar og å betre sikkerheita for brukarane av naturområda, seier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i ei pressemelding.