Talet på arbedsledige går ned

Færre arbeidsledige i Stranda

11 personar har kome ut i arbeid igjen sidan 7. april

Nedgang i talet på arbeidsledige i kommunen, fylket og landet. Arkivfoto  Foto: Colorbox

Nyhende

Per i dag 21. april er det 230 arbeidsledige i Stranda kommune. Dette er ein nedgang på 11 personar sidan førre teljing. Dette er 9,1 prosent av arbeidsstokken. Tal frå NAV syner at det i februar 2020, før koronarestriksjonane var det 42 arbeidsledige i vår kommune.