Nasjonalsangen og andre korpstonar

Tid for å øve saman igjen

Korpsøvingane tok brått slutt i mars når Noreg vart sett på vent. Sidan då har korpsmusikantane øvd for seg sjølv heime

17. maifeiringa blir ikkje på tradisjonell måte i år. Korpsa må ta grep for å hindre smittespreiing.  

Nyhende

Onsdag godkjende Helsedirektoratet Norsk Musikkråd sin smittevernrettleiar for musikkøvingar.