Stranda kommune med breidside til fylket

Sterkt uroa over parkeringstilhøva

Norangsdalen  Foto: Harald Sørheim

Nyhende

Næringssjef Inge Bjørdal kjem med ei kraftsalve til Møre og Romsdal fylkeskommune om Fivelstadhaugen, på FV655 Norangsdalen.