Rassikring på fv. 63

Tunnel ut på anbod

Skredsikringsprosjektet på fv. 63 er no lyst ut på anbod av Møre og Romsdal fylkeskommune

Tunnelinnslaget på Korsmyra.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Tunnelinnslag på begge sider står ferdig, no er det sjølve tunnelen som skal ut på anbod.