Må vente til kryssløysinga er klar

Diskuterte dispensasjon

Førre veke møtte Stranda kommune Statens vegvesen der dispensasjon til nybygg i Hevsdalen var tema

Strandafjellet: Nybygg i Hevsdalen må vente til kryssløysinga står ferdig. Arkiv  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Stranda kommune har ønsker om å lyse ut fleire løyve til utbygg, men det godtek ikkje Statens vegvesen før det nye vegkrysset står ferdig. Den gjeldande reguleringsplanen gir ikkje rom for dispensasjonar.