Geiranger

Sævik-hotell fyllest opp

Trass krisa som reiselivet er inne i, ser dei nye eigarane av Hotell Geiranger store moglegheiter for bygda.

Det er stille i gatene i Geiranger, men turisttrafikken tek seg truleg opp når det blir fellesferie for norske turistar. Bak: Hotell Geiranger.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

- Ei kvar krise gir oss moglegheiter til å tenke nytt. Dersom reiselivsverksemdene i Geiranger kan tenke saman, kan vi kome styrkt ut av denne situasjonen, seier Günther Dahler.