Digital kulturfestival frå Øvre Ljøen

- Ei oppleving utanom det vanlege

På scena står artistane. I sofaen set du og opplev dei direkte. Mjuke tonar, poppa tonar, glidande jazztonar. Naturen blir ein del av det heile.

Frå venstre; Sigurd Drege (Storfjord kulturhus), Anders Adolfsson(idèmakar) og Lasse Døving(lydmann). Storfjord kulturhus flyttar seg til Øvre Ljøen der det blir digital musikkfestival.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

– Ideen kom frå Anders, seier Sigurd Drege dagleg leiar på Storfjord kulturhus.