Haugar av isopor frå Svemorka

Plukka store mengder søppel langs Storelva

Heide Kvaløy har dei siste vekene plukka meir enn 15 store plastsekkar med isopor og anna søppel langs Storelva.

Heide Kvaløy har samla meir enn 15 sekkar med isopor og anna avfall langs Storelva ned til Øyna. No tek Stranda kommune saka for at den skuldige skal rydde opp og hindre at det skjer igjen.  Foto: Privat

Nyhende

Delar av det kjem truleg frå industriområdet på Svemorka, og Stranda kommune vil be politiet følgje opp saka, om ikkje forureinaren tek ansvar.