Prognose i første tertialrapport for 2020

Meirforbruk for første gong sidan 2012

Arkivfoto  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Formannskapet skal torsdag handsame den første tertialrapporten for 2020, der prognosen tilseier eit meirforbruk på drift på 1.149.198 kroner for rekneskapsåret 2020.