Arbeidsløysa framleis ned

Arkivfoto  Foto: Colorbox

Nyhende

Talet på heilt arbeidsledige i Møre og Romsdal har den siste veka gått ned med 476 personar. Det er no 6.264 heilt arbeidsledige i fylket, målt i prosent av arbeidsstokken er delen heilt arbeidsledige gått ned frå 4, 9 prosent til 4, 5 prosent.