Nytt tilbygg på Mona stadion

Treng meir plass

Etter kvart som Mona som stadionanlegg har vakse har behovet for eit redskapshus og lager auka. Dugnadsarbeidet er no i gang

Grunnarbeidet med tilbygg på Mona stadion er i gang.   Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Klubbhuset er fullt og området rundt Mona stadion er også godt utnytta. Kioskbygget som står mellom kunstgrasbanene skal byggast på i lengda for å skaffe oppbevaringsplass.