Pa jakt etter sæterdrift

Arkeologisk registrering

Flakk gruppen ønsker å bygge hotell på Ljøen og eit satelittområde på LJøsætra

Fylkesarkeolog Kristoffer Dahle studerer jordlaga han har teke ut på Ljøsætra  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Fylkesarkeolog Kristoffer Dahle har lang erfaring med kartlegging av seterstølar. Han skreiv si masteroppgåve i arkeologi nettopp om seterbrukets opphav og utvikling.