Påfyll frå staten og fylkeskommunen

Ekstra næringsmidlar frå fylket

Fylkesutvalet skal i slutten av juni fordele midlar til dei kommunale næringsfonda

Næringssjef: Inge Bjørdal vart positivt overraska då han fekk beskjeden om eit rekordstort tilskot til næringsfondet. Arkivoto  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Stortinget vedtok i dag den tredje krisepakken der utviding av kompensasjonsordninga for næringslivet er eit av punkta. Dette gav mellom andre Møre og Romsdal fylkeskommune ekstra midlar.