Hellesylt

Vil ha fart i hydrogenfabrikk

Medan Stortinget har sett krav om null forureining frå båttrafikk i Geirangerfjorden, strevar grøn teknologi med å få forståing for gode rammevilkår i regjeringa.

I dette området på Tryggestad planlegg Hellesylt Hydogen Hub ein hydrogenfabrikk som mellom anna skal forsyne ferjer og crustrafikk med kortreist, grøn energi. Tilkomsten blir flytta frå fv60 til fv655.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

-Kortreist hydrogen frå Hellesylt vil kunne spare samfunnet for vesentlege beløp. Vi treng gode rammevilkår for å redusere risikoen i startfasen og for å oppnå lønsam drift på lang sikt.