Mange nye kundar

Tener på nei til vindkraft

Stranda Energi kom på ei positiv liste i mai. No kjem kundane strøymande.

Stranda Energi leverer ikkje kraft frå vindkraftverk.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Vindkraftmotstandarane "Vindkraft: Nei til vindkraft i norsk natur" har nærare 100.000 medlemmar på Facebook. Det er ei gruppe for alle som er motstandar eller skeptisk til vindkraft i norsk natur.