Reagerer på plassering av hydrogenfabrikk

Ønsker å bidra i prosessen

Hydrogenfrabrikken er framleis på prosjektstadiet. Grunneigarane ønsker å vere ein del av prosessen.

Naboar til tomta der det vert planlagd hydrogenfabrikk. F.v. Per Aamund Hauso, grunneigar Tor Arne Tryggestad og Odd Granerud.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

– Det viktigaste er at vi ikkje misser dyrka mark, seier Tor Arne Tryggestad, Odd Granerud, som begge eig grunn, og Per Aamund Hauso, som blir nær nabo til hydrogenfabrikken som er planlagd på Tryggestad.