Kommunen informerer

Varsel om stengt veg

Nyhende

Nysætervegen vert stengt kl. 12.00 i dag pga. byting av ei ferist. Uvisst kor lenge arbeidet held på, men ein antek få timar.

Eigedomar langs Fausavegen har omkøyringsalternativ via Fasteindalen.