Hjortesesongen starta ved midnatt

Fulltreff fyrste morgonen

Timar inne i hjortejakta er det meldt om fleire felne dyr i kommunen

Dei fleste hjortevalda rapporterar om at dyra står høgt oppe. Andre melder om skotne dyr.. Illustrasjonsfoto  Foto: Peter Vibe/Colourbox.com

Nyhende

I 2019 viste statistikken at om lag halvparten, 51,62 prosent av dei 897 tildelte hjorteløyva vart felte. Eldre hodyr var den største andelen av dyra som falt for ein jeger.