Samferdsleutvalet i fylket sameinte

Vil halde på kapasiteten på Stranda-Liabygda

MF Volda: Dei fleste strandarar vil gjenkjenne MF Volda, som gjekk på sambandet Aursnes-Magerholm. Ferja med kapasitet på 100 bilar skal trafikkere sambandet Stranda-Liabygda i perioden 18. mai til 31. august. Det vil då bli over ei tredobling av kapasiteten på sambandet, som i dag blir trafikkert av MF Sykkylvsfjord med ein kapasitet på 35 bilar. arkivfoto: anniken westad  Foto: Anniken Westad

Nyhende

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal vedtok samrøystes i møtet onsdag at dei ønsker å halde på kapasiteten på ferjesambandet Stranda-Liabygda, sjølv når turisttrafikken gir seg.