Framtida til fleire kortbaneruter blir avgjort dei neste dagane

Om to?tre år kan Widerøe ta av med jetfart. Selskapet har planar om å kjøpe nye jetfly som skal gjere dei betre rusta i konkurransen på innanriksmarknaden. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK  Foto: Kallestad, Gorm

Nyhende

Samferdselsdepartementet skal dei kommande dagane forhandle med flyselskapa om kva ruter som skal omfattast av den utvida ordninga med statleg flyrutekjøp. Det kan bety at fleire småflyplassar får behalde rutene sine.