Scorar dårlegare i kommune-nm

Stranda nedover på lista

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) rangerar årleg dei norske kommunane i det som blir kalla kommune-nm

Stranda ramlar nedover på lista over kommunane i NHO sin kommune-nm.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Kommunen sine økonomiske prestasjonar blir målt og rangert. Det same blir rammevilkåra for næringslivet i kommunen. Kommune-nm i 2020 er basert på tal frå 2019.