Nybø varslar kraftig innstramming i ny reiselivspakke

Geiranger sentrum sett frå Flydalsjuvet.  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

Ei brei og generell støtteordning for kriseramma bedrifter blir erstatta av ei smalare, spissarar og meir målretta ordning. Pengar blir først utbetalt i 2021.