Distriktsopprør på agendaen

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har runda av kommunereforma. Det betyr at dei små distriktskommunane kan rekne med å leve vidare i ein ny kommunestruktur, trur forskar Reidar Almås i Norsk senter for bygdeforsking.  Foto: Margunn Sundfjord

Nyhende

Onsdag gjekk Distriktspolitisk landskonferanse av stabelen i Stjørdal i Trøndelag. Eitt av temaa som blei diskutert, er det gryande distriktsopprøret som har skjedd dei siste åra.