- Skal Stranda bli ei spøkelseskommune?

- Det er mykje fråflytting frå bygdene. Om kommunen vil halde på dei unge, må dei gjere grep for at ungdommen vil fortsette å bu her, seier leiar av Stranda ungdomsråd Emma Andrine Fjellanger.

Stranda ungdomsråd 2020-2021 

Nyhende

Det nye ungdomsrådet på Stranda er etablert og består av Anne Marte Seljehaug, Nikola Grynda, Lina Flydal Hjelle, Emma Andrine Fjellanger, Anna Storstein Forbord, Elias Helset, Konrad Lade og Anna Grink Henriksen.