Framtida for helse- og omsorgstenestene oppe til debatt i kommunestyret

Skal erstatte Solbakken med ny sjukeheim

Kommunestyret: Kommunestyret skal framover gjere fleire vedtak om framtidig helse- og omsorgstenester i Stranda kommune, ikkje minst kva gjeld dimensjonering. foto: Ingrid Hjellbakk kvamstø 

Solbakken: RO-prosjektet om framtidig helse- og omsorgstenester i Stranda kommune starta med tilstandsrapporten for Solbakken som vart forma ut i 2017. Den sa at tilstanden på bygget var så dårleg at det ikkje ville løne seg å rehabilitere bygget. Konklusjonen til kommunestyret i vedtaket onsdag, er at Solbakken skal fasast ut av helse- og omsorgstenestene og bli erstatta av ein ny spesialisert sjukeheim. arkivbilete 

Nyhende

Solbakken skal verte erstatta med ny sjukeheim med inntil 40 plassar. Samtidig skal ein ombyggje Lånemarka til demenssenter og omsorgssenter.