Cruisebåtar frå Januar til oktober.

Cruiseliste 2021

Cruiselista syner bestillingar for komande år. På Stranda hamnevesen sine nettsider skriv dei at dei vurderar at det kan kome in reduksjon iantal på inntil 70 prosent eller meir.

Ekspedisjonsskipet Expedition har tre planlagte anløp neste år.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Cruiselista er lagt opp med dato, namn på skip, tidspunkt, anløp, kjem frå og skal til.