Nye planer på Ljøen og på Hellesylt

Hotellgjestar om få år

Flakkgruppen har presentert to ulike hotellprosjekt i Sunnylven med totalt 75 rom.

Hotellet på Ljøen skal delast i mindre bygg med totalt 25 rom. Resepsjon og restaurant pluss 25 rom under eit tak. Spaavdeling og fem frittståande rom i tillegg.  Foto: Flakkgruppen.

Nyhende

Hotell på Hellesylt har i lang tid vore ønska frå næringslivet. Eit hotell som kan drive fram utviklinga av Hellesylt som destinasjon. Det er eit behov for overnattingsplassar har vore gjennomgangsmelodien.