Frank Sve skal leie Frp i fylket

På Møre og Romsdal Frp sitt fylkesårsmøte i Geiranger i helga blei strandaren Frank Sve valt til ny fylkesleiar etter Ronny Harald Blomvik, som ikkje tok attval.

Frank Sve, ny fylkesstyreleiar i Framstegspartiet, på talarstolen under årsmøtet. (Foto: Frp) 

Nyhende

Frank Sve har hatt dette vervet tidlegare også, i ein periode på seks år.

I ei pressemelding frå partiet er det ei lang liste som viser politisk erfaring og verv. Her er noko av det:

Kommunestyremedlem i stranda sidan 1999, ordførar i Stranda 2003-2011, fylkestingsmedlem sidan 2003, leiar i kontrollutvalet i Møre og Romsdal 2003-2007, leiar av samferdselsutvalet i Møre og Romsdal 2007-2011,  medlem av Vestlandsrådet sidan 2007, styremedlem St. Olavs Hospital 2010-2012, nestleiar i representantskapet i Norges Bank, der han fortsatt sit, i seks år, styreleiar Åknes/Tafjord Beredskap IKS, sidan 2003, styremedlem i Norsk maritime kompetansesenter NMK, styremedlem i Innovasjon Norge, Møre og Romsdal 2007-2011, styreleiar i distriktsprogramrådet i NRK Møre og Romsdal frå 2011.