Debatt med sterkt engasjement

Vil ha tilbod

ENGASJEMENT: Det vart ein engasjert debatt rundt avlastingsbustader for barn og unge med særskilte behov. Ein av dei som engasjerte seg sterkt i debatten, var Jostein Dalen (Sp). 

+ Abonnent

Debatten rundt avlastingsbustader for barn og ungdom med særskilt stort behov, mangla ikkje engasjement.