Fråflytting

Borte bra eller heime best?

Ungdommane: Korleis få ungdommane til å utdanne seg tilbake til bygda? Ungdommane sjølve peiker på at Stranda er ein bra plass å bu, men saknet etter møteplassar for ungdom er stort. Frå venstre Martin Solheim, Trude Elisabeth Flydal og Maria Abselsen Johansen.  Foto: Therese Utgård

+ Abonnent

Berit Susanne Kjølås tok første buss ut av Stranda etter vidaregåande.