Betalingssatsar for helse og omsorg

Kan bli rimelegare for pensjonistar

Auke: Det blir føreslått ei auke i betaling på omsorgsbustader i Stranda for 2017. I Liabygda blir det føreslått å auke takst for enkeltrom frå 4.300 kroner til 4.410 og dobbeltrom til 5.670 til 5.810 kroner. ARKIVFOTO 

+ Abonnent

Kommunestyret utsette onsdag spørsmålet om kva betalingssatsar ein skal ha i helse- og omsorgstenesta i Stranda kommune. Saka var oppe til diskusjon, men administrasjonen si tilråding - som òg var samrøystes tilrådd frå formannskapet - gjekk ikkje igjennom.