Kommunale avgifter på sjølvkostområdet

Renovasjon får endring

Stranda formannskap: Debatten rundt Årim og selskapet sitt framlegg til gebyrauke på ti prosent for 2019 har i fleire møte blitt diskutert i formannskapet, og vekt frustrasjon. Etter framlegg frå Frank Sve, Stranda sin representant i representantskapet i Årim, vart det fleirtal i representantskapet for ei prisauke på 2, 8 prosent - som er i tråd med generell prisstiging. arkivfoto  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

+ Abonnent

Renovasjonsavgifta for 2019 får ei mindre auke enn opphaveleg forutsett.