Tilråding til formannskapet om Liabygda skule

Vil splitte elevane

Liabygda skule: Helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) tilrår at småskulen, 1. til 4. trinn, ved Liabygda skule blir samlokalisert med barnehagen i skulebygget, og at mellomtrinnet blir ført over til Ringstad skule frå skuleåret 2019/2020. arkivfoto  Foto: Johan Behrentz

+ Abonnent

Helse-, kultur- og oppvekstutvalet (HOK) tilrår samlokalisering av 1. til 4. trinn saman med Liabygda barnehage.