Eigedomssal i Stranda kommune

Omsette eigedommar i mars

+ Abonnent

Øyna 16 (Gnr 53, bnr. 288, seksjon 5) er overdratt frå Gunnvor Sunde Hagen til Jens Arne Hagen (25.03.2019)