Liabygda skule si framtid oppe i kommunestyret

Fleirtalet snur

Arkivfoto  Foto: Johan Behrentz

+ Abonnent

- Det er fatta eit vedtak i denne saka som det ser ut som svært få ser ut til å vere nøgd med. Vi må anta at liabygdarane sjølve veit kva som er best for sine eigne barn. Folkemøtet resulterte i ei oppmoding til ordførar om å ta opp saka på nytt, glad for at ordføraren gjorde dette. Han sette ungane først, sa Kristian Stornes (Sp).