Synfaring i Geiranger om områdereguleringa

Fins det handlingsrom?

Flydalsjuvet: Stranda kommune baud torsdag inn til synfaring i Geiranger for å synleggjere kva planar kommunen ønsker med omsyn til utvikling av bygda, og for ein gjennomgang av motsegnene mot områdeplanen. 

+ Abonnent

– Vi skal vere løysingsorienterte, men vi må bruke tid. Områdereguleringa i Geiranger er ein svært kompleks sak, seier statssekretær Lars Jakob Hiim (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartmentet.