Kva er TEK 17?

TEK 17 er den nyaste byggtekniske forskrifta, som gir ein minstestandard for eigenskapar for byggverk.

tek 17: Tek 17 er byggteknisk forskrift som gir ein minstestandard for kva krav ein skal stille til eigenskapane til nye bygg i Noreg. illustrasjonsfoto: colourbox 

+ Abonnent

Forskrifta gir funksjonskrav på bygg, men i einskilde høve er det òg fortolka ytingskrav i forskrifta.