Stranda kommune snart ute av Robek

50, 8 millionar kroner er dekt inn

Kommunestyret i Stranda.  Foto: Johan Behrentz

+ Abonnent

Den 26. juni vedtek kommunestyret formelt kommunerekneskapen for 2018. Frå dette tidspunktet er altså Stranda kommune ute av Robek-lista.