Fylkesrådmannen om skredvarsling i Geiranger

– Tidlegast neste år

Rasvarsling: Det gjekk i januar to ras på Grandefonna i løpet av fjorten dagar. Det vart frå kommunen si side lagt vekt på at ein ville prioritere rassikring/varsling i området, men fylkesrådmannen si tilråding til samferdsleutvalet tilseier at rasvarsling tidlegast kan vere på plass til neste år - og at Grande/Sildesteinen må inngå i vurderinga av skredfarlege punkt i fylket som heilskap. arkivfoto 

+ Abonnent

Skredvarsling på Grande i Geiranger kan tidlegast kome på plass neste år, skriv fylkesrådmannen i saksinnstillinga til samferdsleutvalet.