Ein tredel av landbrukseigedommane i landet er eigde av eldre

+ Abonnent

54.000 landbrukseigedommar var eigd av dei som hadde fylt 67 år ved utgangen av 2018. Det er nær ein tredel av dei 170.000 eigedommane med personleg eigar.