Kulturmidlar i Stranda kommune

Har søkt om 286. 600 kroner - potten er 70.000

Kor nøye: Herrekoret Kor Nøye skal ha konsert før jul – i samspann med Bluehorn Jazzband. Noko seier oss at det kjem til å swinge. arkiv  Foto: Arild Ringdal

+ Abonnent

Lag og organisasjonar i Stranda kommune kan kvart år søkje driftsmidlar frå kommunen til kulturformål, dei såkalla kulturmidlane.