Minus for sjukehusa i Møre og Romsdal

+ Abonnent

Økonomien ved sjukehusa i Møre og Romsdal har ikkje vorte betre. Også i juni og juli gjekk dei med underskot.