Fylkes- og kommunevalet 2019

Bur seg på debatt og skuleval

Klar for å røyste for fyrste gong. Fra v. Tobias Ervland, Jens Vinje, Tove Havnen Hansen og Julie Helena Aklestad.  

+ Abonnent

Skulevalet skal gi elevane moglegheit til å prøve og røyste. Både for å få ei innføring, men òg skape engasjement blant elevane.