Vann høgthengande medaljar i NM-finale

Dag Andre Hauge og Frank Sve blei begge premiert med medaljar etter flotte resultat i grovfeltfinalen i dag, fredag.

Dag Andre Hauge hevda seg i NM-finalen under den siste dagen av Landsskyttarstemnet 2017.  Foto: DFS Landsskyttarstemnet

Martine Sve frå Stranda skyttarlag klatra 44 plassar frå den innleiande runden til finalen i finfelt.  Foto: DFS Landsskyttarstemnet

Sport

Dag Andre Hauge frå Sunnylven skyttarlag sikra seg ein plass i grovfeltfinalen etter å ha fått 29 treff og sju innartiarar i den innleiande runden i klasse 4. Dette heldt til ein 77.-plass.

I noregsmeisterskap-finalen for klassane 3-5, klarte Hauge å skyte seg heilt opp til 35.-plass – og blei premiert med ei medalje. Rune Tryggestad i Sunnylven skyttarlag fortel at dette var den høgthengande feltmedaljen.

Det blei nesten full pott for Hauge i finalen med 11 treff. Til gjengjeld var åtte av desse innartiarar.

På 49.-plass

Frank Sve frå Stranda skyttarlag fekk ein 139.-plass i den inneleiande runden i klasse 4, med 28 treff og 10 innartiarar.

I finalen skaut Sve seg heilt opp til ein 49.-plass – og også han blei premiert med ei medalje. I finalen fekk han full pott – 12 av 12 treff og seks innartiarar.

Missa to skot

Kjell Oddvar Frøysa frå Sunnylven skyttarlag var på ein 36.-plass i klasse 4 etter den innleiande runden, med 29 treff og 15 innartiarar. Dette var nok til å sikre skyttaren eit stort sølvbeger.

I finalen missa han to skot. Sluttpoengsummen vart 39 med éin innartiar frå finalen – noko som gav Frøysa ein 148.-plass.

Klatra i finfeltfinale

Martine Sve viste igjen musklar på skytebana då finfeltfinalen i klassen Eldre Rekrutt gjekk av stabelen under Landsskyttarstemnet i dag, fredag.

Etter den innleiande runden låg Sve på 89.-plass. Ho landa alle skota, 30 av 30, men 12 innartiarar var ikkje nok til å hevde seg heilt i toppsjiktet. Til samanlikning hadde klassevinnar Mathias Bakk frå Årvågsfjord 30 fulltreffarar og 29 innartiarar.

Likevel heldt det til eit lite sølvbeger og ein plass i finalen for Sve. Også her blei det fullt hus – 12 av 12 treff og tre innartiarar.

Med dette resultatet klatra Sve heilt opp til 45.-plass i finalen.

Sunnmøringen ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Sport