Tema

torsdag 02.04 2020

Sponser nettbrett til bebuarar

mandag 30.03 2020

Kommunane får milliardar i krisehjelp

FV655 Norangsdalen

Vegen opnar klokka 12

torsdag 26.03 2020

Sunnylven skule skal rehabiliterast

Elevar og lærarar har venta sidan 2011

Formannskapet tilrår å sette av 63 millionar kroner til rehabilitering av Sunnylven skule.

onsdag 25.03 2020

Sigurd Drege

Rar kjensle på kulturhuset

mandag 23.03 2020

Ni testa på Stranda - ingen smitta

Koronaviruset

Nye karantenereglar i Stranda kommune

Opprustinga av Ljøbrekka

Vegvesenet kritiske til arbeida som er gjort

fredag 20.03 2020

Tilråding frå Fylkesmannen

- Gjer likelydande vedtak

Korona

Rosar innbyggjarar og næringsliv

Lesarinnlegg frå LLA

No må også kommunane og annonsørane ta vare på lokalavisene!

Kommunen vil spare pengar

Rektor slår alarm

onsdag 18.03 2020

To testa for korona

Testresultatene er klare

tirsdag 17.03 2020

Vedtak av formannskapet

Foreldrebetaling bortfell frå og med april

mandag 16.03 2020

Stranda

Vil ha fleirbrukshall på banen

fredag 13.03 2020

Stranda kommune ut med informasjon til løyvehavarane

Reagerer på alkoholomtale i sosiale media

Gudstenestene avlyst

Mange folk i butikkane skaper smittefare

Vurderer langt kraftigare lut

tirsdag 10.03 2020

Mjølkekvotar

- Kvotesal er dramatisk

mandag 09.03 2020

Tungt å drive

Tærer framleis på eigenkapitalen

fredag 06.03 2020

Unge talent frå Stranda

Bytter klubb og spisser satsingen

Tine byggjer Jarlsberg-fabrikk i Irland

Oddvar sel halve mjølkekvota

Frykt for store tap for norsk reiseliv

Førebels inga hjelp til norsk turistnæring

mandag 02.03 2020

Stranda, Fjord og Sykkylven

Desse eigedommane vart selde i februar

Låg arbeidsgjevaravgift

-Felles kommune kan bli sterk

fredag 28.02 2020

Tendensen fortsatte i 2019

– Sentraliseringa held fram

Februarstatistikken frå NAV

Talet på arbeidsledige går ned

torsdag 27.02 2020

Vi blir fleire i Noreg, men talet i dei fleste kommunane går ned

Folketalet går ned

Samrøystes uttale frå kommunestyret til fylket

- Revurder kutta

onsdag 26.02 2020

Stranda bur seg på nullutsleppskrav i fjorden

Idémyldring om framtida

fredag 14.02 2020

Stranda mållag

Målprisen 2020 til Stranda Energi

fredag 07.02 2020

Hytteeigarar tilskrive

Fekk sjokkrekning frå Stranda kommune

Opp til 30 hytteeigarar på Strandafjellet har fått krav frå Stranda kommune på meir enn 20.000 kroner.

torsdag 06.02 2020

Fartsfyld i tunnelen

mandag 03.02 2020

Sykkylven, Fjord og Stranda

Desse eigedommane vart selde i januar

fredag 31.01 2020

Sjå eigedomssalet i 2019 for tre kommunar

Nedgang i arbeidsløyse siste året

Auke siste månaden

Manglar kompetanse i undervisingsfaget

onsdag 29.01 2020

Kommunestyremøtet på direkte-tv

Kommunestyret i Stranda samla for fyrste gang i 2020.

torsdag 23.01 2020

Formannskapet måndag

Ordføraren gjekk imot eiga tilråding

tirsdag 21.01 2020

Elevane fortviler over kutt i fagtilbod

- Kvar er Stranda kommune?

Ekstra viktig når det er mørkt

– Sjekk refleksen

Frå ambulansestasjon til avlastingsbustad

torsdag 16.01 2020

Formannskapsmøte måndag

Rådmannen blir kommunedirektør

mandag 30.12 2019

Fleire vil ut på tur i 2020

fredag 20.12 2019

Desembertala over arbeidsløysa

Stabilt på indre - stor nedgang for fylket

torsdag 19.12 2019

Offentleg høyring

NVE fremjar 11 motsegner til arealplanen

mandag 16.12 2019

Elitekåring av NRF

Stranda-okse på topplista

Formannskapsmøte onsdag

Vil utsette tomtekjøp grunna mogleg rasfare

torsdag 12.12 2019

Formannskapsmøte onsdag

14 mål til bustadfelt

torsdag 05.12 2019

Sjukefråværet høgare i Møre og Romsdal

tirsdag 03.12 2019

Fylkesmannen har konkludert i tilsynssak

Fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

Tinglysningar i Stranda kommune

Desse eigedommane vart selde i november

fredag 29.11 2019

Arbeidsløysetala for november

Talet på heilt ledige øker på Stranda og i Sykkylven

torsdag 28.11 2019

Arbeidarpartiet med framlegg til budsjett 2020

Ønsker tiltak for barnefamiliar

Kan bli storfint besøk på Stranda i august

Dronninga er invitert

fredag 15.11 2019

Formannskapet har møte måndag

NAV-samanslåing igjen på sakskartet

mandag 11.11 2019

Arealplanen er på offentleg ettersyn

Folkemøta starter i dag

mandag 04.11 2019

Selde eigedommar i Stranda kommune

Desse eigedommane vart selde i oktober